หมดหนี้สิน ชีวิตดีตลอดปี 64 ถึง 65

เกิ ดวันจันทร์

พ้นเคร าะห์เสียที ลำบ ากมาเป็นสิบๆ ปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจนทำให้เหนื่อย

จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เป็นอย่ างมาก

ณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ

เกิ ดวันพุธ

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และด วงชะต ายังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือกร าบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปร ารถนา

ลองหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักล้าน เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว “ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถให ม่ป้ายแดงได้เลย”

เกิ ดวันศุกร์

ขอระวังเรื่องคู่แข่งในเรื่องต่าง ๆ จะเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม

จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากันแต่แรกๆ นำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ

ระวังอย่ าทำอะไรที่โดเด่นเกินหน้าเกินตามากไปนัก

มีคนจ้องอิจฉาคุณอยู่ลับๆ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

เกิ ดวันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด จนเกิ ดความเครียดจนปวดตา

ด วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้

“โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค” หากเจอคนขายล็อกเตอร์รี่ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสน มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้สบ ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *